arrow-up
Tin Tức

So sánh hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai chi tiết

Tin Tức So sánh hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai chi tiết
Bá Nghĩa
01/06/2021
22:17 Chiều

Hợp đồng tương lai và hợp đồng kỳ hạn là gì? Đây đều là những sản phẩm của thị trường chứng khoán phái sinh. Nhiều người quan tâm tới các sản phẩm này có đặc điểm gì giống và khác nhau? Vì thế beatdautu.com sẽ gửi bài viết so sánh hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai cụ thể từng tiêu chí cho mọi người tham khảo.

Các loại hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai

Beat Đầu Tư sẽ giới thiệu cho các bạn hiểu hơn về các dạng hợp đồng tương lai và kỳ hạn để hiểu bản chất của hợp đồng hơn.

Hợp đồng tương lai

Các loại hợp đồng tương lai bao gồm: 

 • Hợp đồng tương lai hàng hóa cơ bản: Gồm có các loại nông sản, năng lượng, kim loại. Các bên thỏa thuận hợp đồng tương lai với hàng hóa này sẽ áp dụng phương thức chuyển giao vật chất khi đáo hạn.
 • Hợp đồng tương lai tiền tệ: Hàng hóa cơ sở cho hợp đồng này rất phong phú như sử dụng đồng bảng Anh, đồng yên Nhật, đồng đôla Canada, đồng real Brazil, đồng đô la Úc,…Hợp đồng này giúp các nhà đầu tư nắm bắt được sự biến động thị trường, phòng ngừa rủi ro hoặc có được lợi nhuận từ biến động tỷ giá hối đoái.
 • Hợp đồng tương lai lãi suất: Đây là loại chứng khoán phái sinh sử dụng để xem xét và đối phó với biến động lãi suất ngắn hạn. 
 • Hợp đồng tương lai trái phiếu: Thường sử dụng sử dụng trong thị trường công cụ nợ kỳ hạn từ 1 năm trở lên, được xem là dài hạn. Tài sản/ công cụ cơ sở trong hợp đồng này bao gồm tín phiếu kho bạc, các khoản tiền gửi.
 • Hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu: Tài sản cơ sở sử dụng trong hợp đồng này là chỉ số cổ phiếu cụ thể. Các chỉ số cổ phiếu sử dụng có thể là chỉ số từ một nhóm cổ phiếu, chỉ số ngành, chỉ số chung thị trường.
 • Hợp đồng tương lai cổ phiếu: Hợp đồng này xây dựng các cổ phiếu riêng. Cổ phiếu cơ sở của hợp đồng là là loại đã được niêm yết trên các sở giao dịch chứng khoán và và có tính thanh khoản trên thị trường.

Hợp đồng kỳ hạn

Các loại hợp đồng kỳ hạn gồm:

 • Hợp đồng kỳ hạn cổ phiếu/trái phiếu: Đây là loại hợp đồng kỳ hạn sử dụng tài sản cơ sở là cổ phiếu/trái phiếu.
 • Hợp đồng kỳ hạn hàng hóa: Với hợp đồng này thì sử dụng tài sản cơ sở là các loại hàng hóa thực tế trong cuộc sống. Bao gồm như gạo, hoa quả, lúa mì, cà phê, các loại dầu,…
 • Hợp đồng kỳ hạn ngoại hối: Thuộc loại hợp đồng mà 2 bên mua bán sẽ thỏa thuận về một số lượng tiền tệ nhất định với tỷ giá cho trước vào thời điểm trong tương lai. 
 • Hợp đồng kỳ hạn lãi suất: Hợp đồng này cả 2 bên mua bán sẽ thỏa thuận áp dụng mức lãi suất cụ thể cho khoản vốn tại thời điểm thanh toán trong tương lai. 

Có thể bạn quan tâm: Đâu là những đồng tiền có giá trị cao nhất thế giới?

So sánh hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai

Tìm hiểu những điểm giống và khác nhau của hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai trong nội dung bài viết dưới đây:

Điểm giống nhau

Đầu tiên chúng ta sẽ nói về điểm giống nhau của hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai đều là sản phẩm của thị trường chứng khoán phái sinh. Cơ bản các hợp đồng này đều là thỏa thuận mà các chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư, đơn vị sản xuất hàng hóa đầu cơ giá trị tương lai của tài sản. 

Họ đưa ra nội dung hợp đồng này với những điều thỏa thuận hợp tác và cam kết 2 bên thực hiện giao dịch thuận lợi, cùng thu được lợi ích và cho phép 2 bên sử dụng công cụ bất kỳ ở thời điểm trong tương lai với mức giá được nêu ra tại thời điểm nhất định trong hợp đồng.

Hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai giống nhau ở điều gì?
Hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai giống nhau ở điều gì?

Các hợp đồng này đóng vai trò là công cụ phái sinh có giá trị phù thuộc vào giá trị của tài sản cơ sở. Tài sản có thể là kim loại, nông sản, hàng hóa hoặc công cụ tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, lãi suất tiền tệ,…

Điểm khác nhau

Giữa hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai có nhiều điểm khác nhau. Beatdautu.com sẽ nêu rõ tiêu chí so sánh 2 sản phẩm này để mọi người nhận diện đặc điểm có lựa chọn công cụ đầu tư phái sinh cho mình phù hợp nhất.

Hợp đồng tương lai: Là hợp đồng được chuẩn hóa thực hiện thỏa thuận giữa người bán và người mua về giao dịch một tài sản cơ sở với giá được xác định rõ ràng từ sớm ở thời điểm cụ thể trong tương lai. Hợp đồng tương lai này thường được niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán.

Hợp đồng tương lai
Hợp đồng tương lai

Hợp đồng kỳ hạn: Là hợp đồng thực hiện việc mua hoặc bán số lượng nhất định đơn vị tài sản cơ sở tại thời điểm xác định trong tương lai và mức giá được xác định trong hợp đồng. Tài sản cơ sở có thể là hàng hóa, tiền tệ, chứng khoán, chỉ số chứng khoán.

Hợp đồng kỳ hạn
Hợp đồng kỳ hạn

So sánh hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai chi tiết:

Tiêu chí Hợp đồng kỳ hạn Hợp đồng tương lai
Tiêu chuẩn hóa hợp đồng – Các bên không chuẩn hóa điều khoản, giá trị, khối lượng của tài sản cơ sở.

– Tài sản cơ sở có thể là bất cứ loại tài sản nào.

 

– Được niêm yết và tiêu chuẩn tại Sở giao dịch chứng khoán phái sinh.

– Chuẩn hóa về điều khoản, giá trị, khối lượng tài sản cơ sở,..

 

Được giao dịch, niêm yết – Được giao dịch trên thị trường OTC.

– Không niêm yết và giao dịch trên thị trường tập trung

Niêm yết trên thị trường tập trung.
Thời điểm thanh toán hợp đồng Bên bán và bên mua sẽ thanh toán vào thời điểm giao hàng.  

Bên bán và bên mua thanh toán lỗ lãi từng ngày.

 

Rủi ro Rủi ro cao do tính thanh khoản thấp hơn.  

Tính thanh khoản cao tạo điều kiện cho các đối tác tham gia hợp đồng thực hiện tốt nghĩa vụ của họ 

 

Tài sản thế chấp Bất cứ loại tài sản nào.  

Chuẩn hóa về điều khoản, giá trị, khối lượng tài sản cơ sở,..

Tính thanh khoản hợp đồng Tính thanh khoản thấp hơn hợp đồng tương lai  

Tính thanh khoản cao

 

Đóng vị thế Nhà đầu tư tham gia hợp đồng kỳ hạn thực hiện đóng vị thế qua việc tham gia vị thế ngược với hợp đồng kỳ hạn tương tự.  

– Dễ dàng đóng vị thế: nhà đầu tư đóng vị thế mọi lúc qua việc tham gia vị thế ngược với HĐTL tương tự.

– Hỗ trợ người sở hữu HĐTL sử dụng vốn linh hoạt

 

Bù trừ và ký quỹ Không cần phải ký quỹ.  

– Yêu cầu các bên tham gia phải ký quỹ giúp thanh toán thuận lợi 

– HĐTL thanh toán và bù trừ theo giá mỗi ngày và thông báo lỗ lãi vào tài khoản ký quỹ của nhà đầu tư đúng giá và gọi ký quỹ khi cần bổ sung.

 

Tính bắt buộc Phụ thuộc vào các điều khoản hợp đồng là gì  

Không có quy mô

 

Quy định Các bên tham gia tự điều chỉnh Được điều chỉnh bởi Sở giao dịch Chứng khoán

Sau khi đọc xong bảng so sánh ở trên với các tiêu chí rõ ràng thì thấy rằng các doanh nghiệp tham gia hợp đồng tương lai sẽ linh hoạt hơn. Hợp đồng kỳ hạn trong giao dịch sẽ có một số điểm hạn chế và được hợp đồng tương lai khắc phục. Cụ thể là hợp đồng tương lai có tính thanh khoản cao hơn, các nhà đầu tư cũng ít rủi ro hơn khi lựa chọn. 

Có thể bạn quan tâm: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu là gì? Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn

Chính vì điều này mà hợp đồng tương lai được chọn là sản phẩm phái sinh đầu tiên được phát hành rộng rãi tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Sau đây là một số ưu điểm nổi bật của hợp đồng tương lai:

Tại sao nên giao dịch hợp đồng tương lai?
Tại sao nên giao dịch hợp đồng tương lai?
 • Giao dịch tương lai được các nhà đầu tư sử dụng như công cụ quản lý rủi ro trong đầu tư. Sử dụng can thiệp vào thị trường tài chính bảo vệ tránh khỏi thất thoát do biến động giá của loại tài sản mua bán hàng ngày.
 • Giao dịch tương lai được lựa chọn trong gói danh mục đầu tư nhằm cân đối biến động thương vụ. Trong trường hợp tài sản biến động lên xuống thất thường trên thị trường.

Có thể bạn quan tâm: 50 triệu kinh doanh gì? 7+ Ý tưởng kinh doanh với 50 triệu

Bài viết đã gửi thông tin so sánh hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai chi tiết để mọi người nắm rõ tính chất, đặc điểm. Từ đó bạn hiểu được rằng hợp đồng nào sẽ là công cụ đắc lực hơn với mình khi giao dịch và làm việc với các đối tác khác.

4.9/5 - (7 bình chọn)

Hiện tại Beat Đầu Tư đã có nhóm đầu tư siêu vip trên telegram hoàn toàn miễn phí cho mọi người. Tham gia dưới đây nhé!

Bá Nghĩa

Chào các bạn, mình là nghĩa. Mình đã có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính đặc biệt là crypto, forex và chứng khoán. liên hệ với tôi qua số 0982149607

Bài viết liên quan

telegram
*/